Art & Process

Heini Matveinen & Ari Björn
Heini Matveinen & Ari Björn

Art & Process on kuvataiteilijoiden Ari Björn (s. 1973) ja Heini Matveinen (s. 1980) vuonna 2012 perustama toimisto. Työskentelyn keskiössä on konteksti- ja paikkasidonnaisuus ja sisällöllisenä lähtökohtana ovat usein yhteiskunnalliset aiheet ja urbaani ympäristö, kuten esimerkiksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja oikeus julkiseen tilaan.

Ennen työparin muodostamista Björn ja Matveinen ovat molemmat osallistuneet sekä kotimaassa että ulkomailla yksityis-, ryhmä- ja kutsunäyttelyihin sekä yhteistyöprojekteihin.

artandprocess.com

Kasvot on

Art & Process: Kasvot on
Art & Process: Kasvot on

Kasvot on on kolmiulotteisen tekstin muodossa oleva interventio julkisessa katutilassa. Teksti on valmistettu kierrätetystä kangasmateriaalista, jota olemme keränneet Espoon alueelta. Interventio tarkastelee päivittäistä ympäristöä ja miten se kerroksittain heijastelee erilaisia globalisoituneen maailman vaikutuksia.

Interventio sijaitsee Espoon hallinnollisen keskuksen ytimessä, kahden hyvin erilaisen kauppakeskuksen välisessä sillassa. Sijainnilla halusimme herättää kysymyksen yhteisen tilan identiteetistä. Kenellä on oikeus päättää mistä ja millaiseksi se rakentuu? Näkyykö asukkaiden vaikutus ympäristön ilmeessä ja arjessa, vai sanelevatko poliittiset intohimot, taloudelliset reunaehdot ja intressit sen miltä ympäristömme näyttää ja tuntuu?

Vaatteiden kautta interventioon nivoutuvat lukuisten ihmisten tarinat. Prosessin myötä uuden muodon saaneista ja yhteen kietoutuneista kankaista punoutuu vahvan identiteetin omaava köysi, jonka vahvuus on sen kerroksellisuudessa.