Mechanics of Conformity (MOC), Osa II

Catalysti-taiteilijoiden ja OBJEKTI 4 -näyttelyn yhteisprojekti

Trapesassa on esillä neljä teosta OBJEKTI 4 -näyttelyn ajan 14.6.-2.9.2018 .
Lisäksi siellä järjestetään kaksi hius-teemaista keskusteluiltaa: 15.6. ja 17.8.2018 klo 17:30-20:30.

Yhteisprojektissa tarkastellaan hiuksia – niiden runsautta, puuttumista, leikkaamista, peittämistä, kasvattamista, värjäämistä ja hoitamista – sekä yksilöllisyyden että yhdenmukaisuuden ilmentymänä. Taiteellisena välineenä ja merkitysten välittäjänä hiukset voivat viestiä sekä minuudesta että toiseudesta. Hiukset voivat siis joko ylläpitää tai horjuttaa perinteistä tapaa erotella ihmisiä sukupuolen, rodun, kansallisuuden tai uskonnon perusteella. Näin katsottuna hiuksiin kiteytyy globaaleja, ja myös hyvin subjektiivisia, sosiaalisia ja henkilökohtaisia merkityksiä.

Tässä yhteisprojektissa neljä naista tutkii identiteetin, sukulaisuuden, havaitsemisen, vapautumisen ja toiseuden käsitteitä hiusten kautta. MOC-kollektiivin muodostavat Catalysti-taiteilijat Rosamaria Bolom, Edwina Goldstone, Sepideh Rahaa ja Arlene Tucker. MOC-kollektiivi on työskennellyt hius-teeman ympärillä vuoden 2017 alkupuolelta lähtien.

Jos kysyt naiselta hänen hiuksistaan, hän saattaa kertoa sinulle elämäntarinansa. Jos kysyt useammalta naiselta heidän hiuksistaan, saatat kuulla koko maailmanhistorian.

Miten he katsovat meitä?
Miten me katsomme itseämme?
Miten muut katsovat toisiaan?

Kuvaukset taiteilijoiden teoksista

Arlene Tucker: Intertwined

Arlene Tucker: Intertwined
Arlene Tucker: Intertwined

Intertwined tarkastelee perheenjäsenten toisiaan kohtaan tuntemaa sukulaisuutta, joka ei riipu yhteisestä DNA:sta. Perheen käsite laajenee koskemaan henkilöitä, jotka muodostavat perheen omasta valinnastaan. Teos on jatkoa Arlene Tuckerin teokselle Hair Tree (2017), joka toi yhteen perheenjäseniä neljästä eri maanosasta hiusnäytteiden avulla. Nyt Tucker katsoo perheen sisään ja kampaa läpi muistoja tavoitteenaan ymmärtää, miten ja mihin solmukohdat muodostuvat. Tucker toivoo teoksen avaavan dialogia perheestä ja perheen kesken.

Edwina Goldstone: Watching Me, Watching You, Watching Me

Edwina Goldstone: Watching Me, Watching You, Watching Me
Edwina Goldstone: Watching Me, Watching You, Watching Me

Watching Me, Watching You, Watching Me näyttää useista vaiheista koostuvan kuvan metamorfoosin, joka seuraa taiteilijan päätöksenteon ja muistiprosessin yllättäviä käänteitä. Taiteilija yhdistää toisiinsa menneitä ja nykyisiä keskusteluja aiheesta ’hiukset’, jolloin esiin nousevat aiheeseen liittyvät ambivalentit ja keskenään ristiriitaiset ajatukset sekä sekavat tunteet. Toisiinsa yhdistettyinä ja sarjaksi animoituina kuvat muodostavat kuvitteellisen narratiivin, joka kasvaa ja muuttuu ajan ja pohdinnan myötä.

Rosamaría Bolom: Me recuerdo a mi misma // I remember my self // Muistan itseni

Romamaría Bolom: Me recuerdo a mi misma // I remember my self // Muistan itseni
Romamaría Bolom: Me recuerdo a mi misma // I remember my self // Muistan itseni

Viime vuoden Mechanics of Conformity -yhteisprojektin jälkeen jäin pohtimaan syvemmin sitä, miten normeja ja arvoja ujutetaan käyttäytymiseemme lapsuudesta lähtien. Mieleeni nousi kuvasarja. Muistin kolme tehokasta rituaalia, joiden normatiiviset käsitykset vaikuttavat käyttäytymiseen. Me recuerdo a mi misma // I remember my self // Muistan itseni on “naamio ja rituaali yhteisölle joka meitä tuomitsee ja opettaa miten käyttäytyä lapsuudesta vanhuuteen ettei meitä rangaistaisi, jätettäisi ulkopuolelle vaan hyväksyttäisiin”.

Sepideh Rahaa: Entangled – ME & HAIR

Sepideh Rahaa: Entangled – ME & HAIR
Sepideh Rahaa: Entangled – ME & HAIR

Entangled – ME & HAIR on jatkuva projekti, jossa Rahaa käsittelee omaa identiteettiään ja sen suhdetta hiuksiin. Taiteilijan omiin muistoihin ja kokemuksiin pohjautuvassa projektissa hän pohtii, millainen rooli hiuksilla on arkisessa vuorovaikutuksessa ja miten ulkomuoto voi määrittää tapaamme olla – tai olla olematta – yhteydessä toisiin ihmisiin. Rahaa käyttää projektissaan ilmaisukeinoina performanssia, runoutta ja videota.

 

Projektia tukee Taiteen edistämiskeskus.

 

Catalysti