Ramina Habibollah

Ramina Habibollah
Ramina Habibollah

Ramina Habibollah on monialainen taiteilija, joka on syntynyt Teheranissa ja asuu ja työskentelee tällä hetkellä Espoossa. Työskentelyssään hän koskettaa ekologian, feminismin ja kyborgiantropologian käsitteitä. Hän tutkii vaihtoehtoisia tapoja elää rinnakkain ei-inhimillisten vartaloiden ja toisten ulottuvuuksien kanssa.

The Map of Passive Design Guidelines
(Passiivisen suunnittelun ohjeistuksen kartta)

The Map of Passive Design Guidelines -installaatio Espoonsillalla
The Map of Passive Design Guidelines -installaatio Espoonsillalla

The Map of Passive Design Guidelines syntyi vastauksena ‘aktiivisen suunnittelun ohjeistuksen’ käsitteelle Espoon keskuksen visio 2030- kaupunkisuunnitelmassa. Tämä kartta kyseenalaistaa, onko mahdollista olla aktiivinen osallistuja kaupungissa, jossa itse ympäröivä infrastruktuuri pyrkii sääntelemään ja ohjaamaan tuota aktiivisuutta.

Passiivisuus on samanaikaisesti hyväksymistä ja torjumista. Seuraamalla kartan passiivisia linjoja voi kulkea eri reittiä, törmätä johonkin ennennäkemättömään, katsoa eri tavalla epäpaikkaa, tai tulla pyydetyksi pysähtymään tilassa, jonka läpi tavallisesti vain kuljetaan. Tuttuus on tietysti subjektiivista, sekä paikalliset että vierailijat tuovat omat tarinansa polulle, mutta tämän eleen voisi nähdä kaupungin itsensä käyttämisenä saman kaupungin näkemiseen eri tavalla.

Aikana, jona hyvinvointi voi ilmetä instituutioiden harjoittamina hienovaraisina kontrollin muotoina tilojen suunnittelun ja arkkitehtuurin kautta, voisiko hiljainen vastarinta passiivisuuden muodossa itse asiassa johtaa meitä löytämään uusia tapoja liikkua tai olla tilassa? Pohjimmiltaan The Map of Passive Design Guidelines on ainoastaan ehdotus, sillä toisin kuin aktiivisessa suunnittelussa, kävelijä voi edelleen valita seuraako reittiä vai ei.

Kartta löytyy verkosta osoitteesta www.passivelines.net ja painettuna versiona sekä tilallisena teksti-installaationa Espoon sillalla.