Anssi Pulkkinen

Anssi Pulkkinen
Anssi Pulkkinen

Anssi Pulkkinen (s.1982) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, jossa hän suorittaa parhaillaan kuvataiteen tohtoriopintojaan. Hänen työskentelynsä ja teoksensa ovat luonteeltaan arkkitehtonisia ja veistoksellisia tiloja ja interventioita, sekä monimediaisia installaatioita. Työskentelyn lähtökohtana on usein näyttelytilanne, sen arkkitehtuuri ja konteksti, mikä mahdollistaa teosten ja ympäristön keskinäisen vuorovaikutuksen tutkimisen.

anssipulkkinen.blogspot.com

Street View (Reassembled)

Anssi Pulkkinen: Street View (Reassembled)
Anssi Pulkkinen: Street View (Reassembled)

Street View (Reassembled) -teoksen lähtökohtana ovat pommituksissa tuhoutuneen syyrialaiskodin rauniot, joista on toteutettu asuntovaunun tapaan kiertävä installaatio. Projekti sai alkunsa keväällä 2016, kun Suomen Benelux-instituutti tilasi Pulkkiselta uuden, kodittomuutta käsittelevän nykytaideteoksen. Rauniot on tuotu Syyriasta Eurooppaan keväällä 2017 Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n tuella.

Teos herättää kysymyksiä muun muassa kodista ja kuulumisesta, julkisesta ja yksityisestä, todellisuudesta ja sen representaatiosta sekä kolonialistisesta kulttuuriperinteestä. Pulkkinen tarkastelee teoksensa myötä merkityksiä, joita raunioitumisen kuvasto meissä herättää. Miten suhteemme raunioihin muuttuu, kun ne siirretään tuhansien kilometrien päähän uuteen sosiaaliseen ja tilalliseen kontekstiin Eurooppaan? Teos avautuu erilaisille luennoille viitaten esimerkiksi länsimaiseen raunioromantiikan kulttuuriperinteeseen, pakolaiskriisiä käsittelevään nykytaiteeseen ja näihin kytkeytyvään arvonmuodostuksen prosessiin. Teos kommentoi myös ihmisten liikkuvuuteen liittyviä realiteetteja ja utopioita. ”Pyrin teoksessa kääntämään huomion paitsi ympäröivän todellisuutemme uhreihin, myös omaan katsojan rooliimme.”

Anssi Pulkkinen: Street View (Reassembled)
Anssi Pulkkinen: Street View (Reassembled)