Egle Oddo

Egle Oddo
Egle Oddo (Kuva: Laura Kokkonen)

Cultural Seeds (2016) on Egle Oddon yhdessä Espoon keskuksen asukkaiden kanssa toteuttama kolmen työpajan sarja. Osallistujat toivat ensimmäiseen työpajaan mukanaan erilaisia heille tärkeitä siemeniä, jotka istutettiin yhteisessä rituaalissa Objekti-näyttelyn avajaisten aikana. Espoon keskuksen työpajat liittyvät myös Oddon laajaan luonnon monimuotoisuutta käsittelevään Ark of Seeds -projektiin.

Egle Oddo (s. 1975) keskittyy kertomiseen taidemuotona. Oddolle rituaali on tapa esittää avoimia kysymyksiä ja antaa tilaa yhteisön jäsenille löytää omat vastauksensa. Kaikissa kulttuureissa rituaalit ovat auttaneet ongelmien ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa, muutosten hallitsemisessa, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vakiinnuttamisessa ja yleismaailmallisten mysteerien pohdiskelussa.

Cultural Seeds (2016) is a series of three workshops led by Egle Oddo together with the inhabitants of Espoo Centre. To the first workshop the participants brought various seeds relevant for them, and they were planted during a Ritual of Prosperity in the Object exhibition opening. The workshops in Espoo Centre relate to Oddo’s comprehensive project on biodiversity, the Ark of Seeds.

Egle Oddo (b. 1975) focuses on narration as an art form. For Oddo, the ritual proposes open questions and gives space to the members of a community to find their own answers. Each culture has established its rituals in order to understand and solve conflicts, to deal with existential changes, to establish social equity, and to wonder on universal mysteries.