Elina Hartzell

Elina Hartzell
Elina Hartzell (Kuva: Laura Kokkonen)

Lapset lomalla on Hösmärin päiväkodissa toteutettu taideprojekti. Heinäkuu on aikaa, jolloin päiväkoteihin jää lapsia, joiden vanhemmilla ei ole mahdollisuutta pitää kesälomia. Elina Hartzellin kolmipäiväisessä työpajassa lapset saattoivat ilmaista, suunnitella ja toteuttaa omia lomahaaveitaan leikin, esilläolon ja kuvan tekemisen avulla. Ensimmäisen päivän teemoja olivat lähtö, matkalaukut ja pakkaaminen. Toisena päivänä käsiteltiin kulkuvälineitä, kieltä ja rahaa. Viimeinen päivä oli varattu varsinaiselle lomalle, jonka aikana mietittiin loma-asentoja ja lomakuvia. Viikolla 30 projekti jatkuu esikoululaisten retkellä Objekti-näyttelyyn. Unikeonpäivänä keskiviikkona 27. heinäkuuta 2016 Hösmärin päiväkodissa järjestetään happening, jossa Hartzell kokoaa työpajoissa syntyneet ideat koko päiväkodin tapahtumaksi.

Elina Hartzell on taidekasvattaja, performanssi- ja kuvataiteilija. Hän haluaa tarjota lapsille mahdollisuuden tulla mukaan Objekti-näyttelyyn aktiivisina ja näkyvinä toimijoina.

Hösmärin päiväkoti on Espoon keskuksen alueella heinäkuussa toimiva päivystävä päiväkoti alle kouluikäisille lapsille. Hösmärin päiväkoti sijaitsee Sunan alueella osoitteessa Sokinvuorenkuja 2, 02760 Espoo.

Children’s Holiday is a project taking place in Hösmäri day care centre. Not all parents have the possibility to spend a holiday with their kids. Elina Hartzell lead a three-day workshop for children to imagine their dream holidays. On the first day they worked with departures, suitcases and packing, the second day’s themes were travelling, language and money, and the last the day was reserved for the actual imaginary holiday. Hartzell also executes a fieldtrip for the preschoolers to visit the Object exhibition. On Wednesday 27 July there is a happening for the whole Hösmäri Day Care Centre.

Elina Hartzell is an art educator, performance and visual artist. She wants to give children an opportunity to join the Object exhibition as active and visible actors.