OBJEKTI 6

LE HIEN MINH
DivineFeminine(2019) Maalaus

Taiteilija tutkii muutosta, aisteja, muistoja ja materiaalisuutta. Hien Minh käyttää installaatioissaan Do-paperia, joka toimii siltana perinteisen ja nykytaiteen - historiallisen ja modernin kulttuurin välillä. Kolme veistosta muodostavat ruusutarhassa installaation, joka pohjaa vietnamilaiseen kansanperinteeseen liittyvään feminiiniseen ikonografiaan. Teokset on valmistettu jakkipuusta. (Photo: Jussi Tiainen)

The artist investigates change, sensuality, memories and materialism. In her installations Hien Minh uses Do paper which bridges the traditional art forms with contemporary art - history with modern culture. Three sculptures installed in the rosegarden comprise an artwork founded in the feminine iconography related to Vietnamese folklore. The sculptures are made from jackfuit tree.

Divine Feminine

Seuraava taiteilija - Next Artist -->