Petri Eskelinen

Petri Eskelinen
Petri Eskelinen (Kuva: Laura Kokkonen)

Merimaisema (2006) tuo merimaiseman sisämaahan. Merivedellä täytetyn linssin läpi Kirkkojärven näkymä kääntyy ylösalaisin – sekä konkreettisesti että mielikuvituksessa. Mitä jos tässä olisikin merimaisema, tai edes järvimaisema?

Petri Eskelinen (s. 1975)  yhdistelee ennakkoluulottomasti tiedettä ja taidetta ja esimerkiksi tutkii, miten ihmisen aistit toimivat. Viime aikoina Eskelinen on työstänyt mekaanisia veistoksia, jotka haastavat katsojan kokemaan teoksen koko kehollaan. Teokset ovat usein toiminnallisia, ja niiden mekaniikka ja tekninen toteutus kantavat mukanaan merkityksiä ja viittauksia inhimilliseen kokemukseen.

Seascape (2006) brings a seaview to the inland. Through a lense filled with sea water, the Kirkkojärvi view appears upside down – both concretely and in imagination. What if there was a real seascape, or even a lake?

Petri Eskelinen (b. 1975) incorporates both science and art, and for example researches how human senses function. Lately Eskelinen has worked on mechanical sculptures that challenge viewers to experience the artwork with their whole bodies. The artworks are often functional and their mechanics and technical implementation carry meanings and references to human experience.