Riikka Mäkikoskela

Riikka Mäkikoskela
Riikka Mäkikoskela (Kuva: Antti Hakuri)

Mä, Sä, Me (2016) on ympäristötaideteos, joka koostuu viidestä osasta. Taiteilija on kiinnittänyt erilaisia objekteja puihin, joista kukin on kuin oma yksilönsä. Yhdessä teoksen keskellä liikuskelevan katsojan kanssa puut ja niiden kantamat merkitykset muodostavat ryhmän.

Riikka Mäkikoskela (s. 1975) tutkii teoksissaan, miten ihmiset elävät ja toimivat yhdessä pienyhteisöissä, kuten suvun ja perheen kesken. Miten tavat ja tottumukset muotoutuvat? Aika näyttäytyy syklisenä tiettyjen traditioiden toistuessa ja muistojen kasaantuessa – ihmisen kokemus on moniulotteinen ja kerrostunut.

Me, You, Us (2016) is an environmental artwork consisting of five parts. Each tree takes on a new identity, transformed by the objects the artist attaches to it. The passer-by moving in the midst of the artwork forms a group together with the trees and the signifiers they carry.

Riikka Mäkikoskela (b. 1975) researches in her work how people live and act together in small communities such as families. How are habits and customs developed? Time seems cyclical as certain traditions follow each other and memories stratify – the human experience is multidimensional and layered.