OBJEKTI 6

ANNA-KAISA ANT-WUORINEN
Autokulta (2019)

Autokulta

Autokulta on veistos, joka asettuu keskelle arkea. Rei’itetty auto on parkkeerattu tavallisten autojen sekaan kadun varrelle. Teos kysyy, minkälaisia merkityksiä, arvoja ja symboliikkaa autoihin liittyy. Autoilu liittyy politiikkaan, ekologiaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Hieno auto on varallisuuden symboli. Toisaalta autoilu synnyttää saasteita, vaaratilanteita ja meteliä.

Autokulta is a sculpture placed in the middle of everyday. The perforated car is parked on the street in the middle of ordinary cars. The art work proposes questions: what kind of meanings, values and symbolism do we relate to the cars. They are connected to politics, ecology and social relations. A fine car is a symbol for prosperity. On the other hand cars pollute, cause danger and make noise.

Autokulta detail

Seuraava taiteilija - Next Artist -->